Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning

Vad är en brandskyddsbeskrivning?

En branddskyddsbeskrivning är ett dokument som redogör och förklarar hur brandskyddet för en byggnad, ett byggnadsverk eller en åtgärd kommer att utformas.

Brandskyddsbeskrivningen är en projekterande handling som ska lämnas i ett tidigt skede innan byggnationen påbörjas. 

För att ta fram en brandskyddsbeskrivning behövs kunskap om de brandkrav och de byggregler som gäller. En byggnad med ett bristande brandskydd kan vara direkt livshotande. 

Det finns två olika sätt att dimensionera en byggnads brandskydd:

Förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering.

En förenklad dimensionering innebär att brandkraven uppfylls genom att de allmänna råden i Boverkets byggregler följs.

En analytisk dimesionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls genom alternativa lösningar.

I vår tjänst använder vi oss av en förenklad dimensionering som innebär att kraven för brandskydd uppfylls genom att de allmänna råden i BBR följs.

 

Vad är skillnaden mellan en brandskyddsbeskrivning och en brandskyddsdokumentation?

Branskyddsbeskrivning är en projekterande handling som redovisar hur brandskyddet är tänkt att utformas och ska lämnas till byggnadsnämnden innan en byggnation påbörjas.

Brandskyddsdokumentation är en (relationshandling)  som redovisar hur brandskyddet faktiskt har utformats och ska lämnas till byggnadsnämnden efter att byggnationen slutförts.

 

Skapa er brandskyddbeskrivning på några minuter utan några förkunskaper!

I vår unika tjänst skapar ni själva en unik och projektspecifik brandskyddsbeskrivning för ert projekt.

Brandskyddsbeskrivningen skapar ni på några minuter och utan några förkunskaper eller något tekniskt kunnande.

I tjänsten kan ni skapa en brandskyddsbeskrivning för nybyggnation av till exempel ett en- och tvåbostadshus (villa), garage, attefallshus, samt förråd med mera.

Ni gör de val som stämmer överens med det projekt ni avser att utföra. Efter att samtliga val är gjorda fyller ni i era uppgifter och går  vidare till betalning.

Vid en genomförd betalning skapas er unika och projektspecifika brandskyddsbeskrivning i ett PDF-format som skickas till er via e-mail.

Prisexempel (Brandskyddsbeskrivning):

Priser redovisas inklusive moms.
Komplementbyggnad (tex: garage, ateljé eller gäststuga): 990 kr
Komplementbostadshus (helårsboende tex attefallshus): 1 490 kr
Enbostadshus: 2 490 kr
Tvåbostadshus: 3 490 kr