Flinkbyggkonsult AB

Flinkbyggkonsult AB

Vi på Flink Byggkonsult AB kan hjälpa mer med flera olika delar i ert projekt. Vi kan till exempel hjälpa till med byggledning, kontrollansvar och besiktningar.

Nedan berättar vi mer utförligt hur vi kan hjälpa er i respektive roll. 

 

Besiktningsman

En besiktningsmans uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Syftet med en besiktning är att fastställa att det är utfört i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet. Flink Byggkonsult erbjuder entreprenadbesiktningar inom AB, ABT eller ABS oavsett typ av projekt. vi samarbetar även med biträdande besiktningsmän inom samtliga fack i entreprenader. Vi tar fram en erforderlig besiktningsgrupp för din entreprenad. Vi utför:

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Kompletterande slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Särskild besiktning
 • Efterbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Taksäkerhetsbesiktningar

 

Kontrollansvarig (N)

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) kräver de flesta byggarbeten en kontrollansvarig vid bygg-, mark- eller rivningslov. En kontrollansvarig måste vara certifierad. Den kontrollansvariges uppgift är:

 • att biträda byggherren med att upprätta förslag till en kontrollplan
 • att vid rivningsåtgärder biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall
 • att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs
 • att se till att nödvändiga kontroller utförs
 • att vid avvikelser från föreskrifter och villkor ska byggherren informeras och vid behov meddelas byggnadsnämnden
 • att närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • att dokumentera sina byggplatsbesök
 • att avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

 

Byggledning

Genom vår byggledning får ni hjälp med uppföljning av byggprojektet och kontroll av att arbetet utförs i enlighet med uppgjorda handlingar och avtal. Som byggledare hanterar jag all administration av ett pågående byggprojekt. Vi kontrollerar och övervakar projektet såväl utförandemässigt som tidsmässigt. Som byggledare är jag den enda kontaktperson du behöver gentemot entreprenören, myndigheter och andra som berörs av projektet. Vi dokumenterar byggets olika skeden vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna. Vi kan även hjälpa till med utökande kontroller under byggtiden för att se till att det som är beställt/avtalat i kontraktet med entreprenören följs.  

Kontrollansvarig enligt PBL (N), Entreprenadbesiktningsman BYGG (SBR GODKÄND), Entreprenadbesiktningsman BYGG (RISE CERTIFIERAD), Överlåtelsebesiktningsman (RISE CERTIFIERAD)

Företagskunder, Privatkunder

Bjuv, Båstad, Halmstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Laholm, Landskrona, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

 • Telefon:073 032 51 5
 • Email:tomas@flinkbyggkonsult.se
 • Hemsida:https://flinkbyggkonsult.se/
 • Orgnr:5591994792
 • Adress:Magnarpsvägen 16
 • Postnummer:26654
 • Postort:Vejbystrand
Flink AB