Månadens fråga

Månadens fråga

Månadens fråga är en kostnadsfri tävling för våra besökare.

Besökarna deltar i tävlingen genom att välja ett svar och sedan skicka iväg svaret med sina kontaktuppgifter och ett godkännande av vår integritetspolicy.

Genom månadens fråga vill vi på ett roligt sätt öka kunskapen om de lagar och regler som gäller vid byggande. 

 

Tävlingsinformation och priser

I början av varje månad kommer en ny fråga att publiceras och samtidigt påbörjas tävlingen.

Svaren på tävlingsfrågorna kan man enkelt hitta på bygglovsportalen.se eller på boverket.se

Tävlingen pågår fram till den sista dagen på kalendermånaden.
Efter sista kalenderdagen stängs tävlingen.

Strax därefter lottas 2 st vinnare fram. Vinnarna får 2 st biobiljetter vardera. Biljetterna skickas digitalt via e-mail. 

Vinnarna presenteras längre ner på sidan med för och efternamn samt ort.

 

Tävlingsregler

Man kan endast delta en gång och med ett svar per person, månad och fråga. Deltagare godkänner att vinnare publiceras med för och efternamn samt ort längre ner på sidan.

Månadens Fråga

Tävlingspriser:

Vinnare 1: Biobiljetter (2 st)
Vinnare 2: Biobiljetter (2 st)

Vinnare av månadens fråga:

Attefallshus

Månadens fråga februari 2023

Hur stort får ett attefallshus vara?

25 m²
30 m²
35 m²

Det rätta svaret är: 30 m²

När ''Attefallsreglerna'' infördes år 2014 så fick Attefallshuset vara högst
25 m². I augusti år 2020 ändrades regeln till 30 m².

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Oskar Billig
Wiktor Marcuz
Ghazale Ghobadi

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Brandskyddsbeskrivning

Månadens fråga Mars 2023

Vad får maxhöjden vara mellan mark och fönster som används som utrymningsväg vid brand?
(Högsta höjd man kan hoppa från)

5 meter 
7 meter
9 meter

Det rätta svaret är: 5 meter
Den högsta höjden man kan hoppa från är 5 meter. Fönster med en högre höjd till mark än 5 meter behöver ha en utvändig utrymningsstege eller trappa installerad.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Odd Wikner
Ghaz Samani
Markus Vitkalla

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Skärmtak

Månadens fråga April 2023

Hur stort får ett bygglovsbefriat skärmtak vara?

15 m²
20 m²
25 m²

Det rätta svaret är: 15 m²
Ett bygglovsbefriat skärmtak får ha en yta på max 15 m².
Flera skärmtak kan uppföras men den totala ytan får inte överstiga
15 m².

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Stev Muhsin
Maria Emmeborg
Karim Hasan (Extra vinnare från Byggmässan 26-27 April)

Stort grattis!

Bygglovsportalen.se
Plan & Bygglagen

Månadens fråga Maj 2023

Hur hög får en bygglovsbefriad friggebod vara?

3,0 meter
3,5 meter
4,0 meter

Det rätta svaret är: 

En friggebod får vara högst 3,0 meter 

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Catrin Söderbom
Jenny Lång

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Pool Fråga Juni

Månadens fråga Juni 2023

Krävs det ett bygglov eller en anmälan för en pool som är nergrävd i marknivå?

Ja
Nej

Det rätta svaret är: 

Nej. Det krävs varken ett bygglov eller en anmälan för en pool som är nergrävd i marknivå. Däremot kan ett pooltak kräva ett bygglov. Detta beroende på pooltakets höjd.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Sandra Johansson
Iréne Larsson

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Månadens Fråga Altan

Månadens fråga Juli 2023

Hur hög får en bygglovsbefriad altan vara?

1,2 meter
1,5 meter
1,8 meter

Det rätta svaret är: 

En bygglovsbefriad altan får vara högst 1,8 meter hög.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Östen Nygårds
Patricio Gajardo

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

 

Övergripande Bild

Månadens fråga Augusti 2023

Får fler attefallsregler utnyttjas på samma fastighet?
(Tex: Bygga ett attefallshus på 30 m² och en attefallstillbyggnad på 15 m²)

Ja
Nej

Det rätta svaret är:

Ja. Samtliga ''Attefallsregler'' får utnyttjas på samma fastighet.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Karin Nyquist
Emil Sahlberg

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga September 2023

Krävs det vanligtvis ett bygglov (marklov) inom detaljplanerade områden för att ändra marknivån med upp till 0,5 meter?

Ja
Nej

Det rätta svaret är: 

Nej. Det krävs vanligtvis inte ett bygglov (marklov) för att göra en markförändring med upp till 0,5 meter på fastigheter som omfattas av en detaljplan.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Viktoria Andersson
Sivan Goran

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga oktober 2023

Vad är det minsta fria passagemått en entrédörr får ha i ett enbostadshus som används som en permanent bostad?

0,76 meter
0,8 meter
0,9 meter

Det rätta svaret är: 

Entrédörrar ska ha ett minsta fria passagemått på 0,8 meter. 

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Viktoria Andersson
Annika Joos

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga november och december 2023

Hur länge ska ytterväggar kunna stå en emot brand i ett enbostadshus enligt BBR?

Minst 30 minuter
Minst 45 minuter
Minst 60 minuter

Det rätta svaret är: 

Ytterväggar i ett bostadshus ska kunna stå emot en brand i 60 minuter.

 

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Emma Palin
Alexandra Ram

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga Januari 2024

Hur många bygglovsbefriade skärmtak kan man uppföra i ett enbostadshus?

 

Ett skärmtak
Två skärmtak
Ingen begränsning

Det rätta svaret är: 

Ingen begränsning. Läs mer om bygglovsbefriat skärmtak på Bygglovsportalen.se/skarmtak


Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Johannes Hatem
Karin Nyquist

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga Februari 2024

Krävs det ett marklov för markförändringar på en fastighet utan detaljplan eller områdesbestämmelser?

Ja. Det krävs ett marklov
Nej. Inget marklov krävs

 

Det rätta svaret är: 

Nej det krävs inget marklov vid markförändringar för fastigheter utanför detaljplan eller utan områdesbestämmelser.
Läs mer om marklov på Boverket.se/marklov


Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:

Christoffer Augustsson
Bojan Lukic

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga Mars 2024

Krävs det ett marklov för markförändringar på en fastighet utan detaljplan eller områdesbestämmelser?

Ja. Det krävs ett marklov., det krävs inget marklov vid markförändring Nej. Inget marklov krävs


Det rätta svaret är: 

Nej, det krävs inget marklov vid markförändring på fastigheter utanför detaljplan om det inte är reglerat i områdesbestämmelser.
Det kan däremot krävas andra tillstånd för att göra markförändringar inom områden med skydd för landskapsbilden, fornminnen eller strandskydd.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Sofia Landegren
Selim Kaya

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga April 2024

Vad är det längsta avståndet en parkering får placeras ifrån en bostad om parkeringen ska anses vara tillgänglig?

25 meter
35 meter
45 meter


Det rätta svaret är: 

Det längsta avståndet som en parkering får placeras ifrån en bostad är 25 meter om parkeringen ska anses vara tillgänglig.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Jülide Ozsoy
Emil Sahlberg

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

 

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga Maj 2024

Vilken typ av höjdbestämmelse reglerar den högsta punkten som finns på ett byggnadsverk?

Nockhöjd
Totalhöjd
Byggnadshöjd

Det rätta svaret är: 

Den bestämmelse som reglerar den högsta punkten på ett byggnadsverk är totalhöjd.

Vinnare av 2 st biobiljetter vardera:
Elnaz Mehr
Stefan Radovic

Stort grattis!
Bygglovsportalen.se

Logga Med Gubben Ovanför

Månadens fråga (Juni-Juli) 2024

Vad är den lägsta verkningsgraden en braskamin (Eldstad) får ha enligt Boverkets byggregler?

85%
70%
65%


Det rätta svaret är: 

Tävlingen är pågående. Var med och tävla!
https://www.bygglovsportalen.se/

Vinnare:

Tävlingen är pågående. Var med och tävla!
https://www.bygglovsportalen.se/