Tillgänglighet en- och tvåbostadshus

1&2 Bostadshus (1)

Tillgänglighetsmanual för en- och tvåbostadshus

Denna tillgänglighetsmanual hjälper er att förstå och uppfylla de tillgänglighetskrav som ställs på ett en- och tvåbostadshus.

Manualen kan till exempel användas i ett tidigt skede för att se om byggnationen kommer uppfylla de tillgänglighetskrav som finns, vilket minimerar risken för eventuella kompletteringar eller nekat bygglov. 

Manualen kan också användas i ett senare skede för att säkerställa att alla krav är uppfyllda innan byggnaden tas i bruk.

 

Checklista ingår

Till manualen ingår även en checklista. I checklistan kan ni på ett smidigt sätt bocka av de punkter som tas i upp i manualen.


Köp och ladda ner

Ni köper manualen genom att klicka på länken under bilden.
Vid en genomförd betalning skickas manualen och checklistan via e-mail i ett PDF-format.

Pris:

Tillgänglighetsmanual en- och tvåbostadshus: 590 kr
Pris redovisas inklusive moms.