Bygglovsbefriad altan

Altan 1
Altan 2

Regler för en bygglovsbefriad altan

Altaner kan kräva bygglov. Utformning och storlek avgör. 

Det finns dock ett undantag för altaner som uppförs vid ett en- eller tvåbostadshus samt ett komplementbostadshus.

Bestämmelsen kallas ''Bygglovsbefriad altan''.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad behöver flera kriterier,
krav och bestämmelser följas och uppfyllas. Dessa ser ni nedan!

 

Altan med eller utan plank

Altanens höjd räknas från marknivån och till den nivån det är mer än 50% luft / synlighet.

På illustrationerna ser ni beräkningsgrundande höjder med räcke som har mer och mindre än 50% luft / synlighet.

Den övre illustrationen redovisar en altan med ett räcke som har mer än 50% luft / synlighet.

Den nedre illustrationen redovisar en altan med ett räcke som har mindre än 50% luft / synlighet. Här räknas altanhöjden från marken och till räcket där det är mer än 50% luft / synlighet.  

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskillda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov.

Kontakta kommunen för att se vad som gäller för just er fastighet!

 

Flera altaner får anordnas!

I Plan- och bygglagen anges det inget antal på bygglovsbefriade altaner.
Det innebär att flera bygglovsbefriade altaner får anordnas!

 

Utformningkrav:

  • Altanen får ha en maxhöjd på 1,8 meter ovan mark
  • Altanen anordnas som längst 3,6 meter bort från bostadshuset
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
    (kan placeras närmare om granne lämnar medgivande)

Övriga bestämmelser:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Altanen byggs till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • Altanen ska vara en uteplats på marken
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser tomten / fastigheten berör av.
  • Inte uppförs på en byggnads eller område som är särskillt värdefullt

 

 

Läs mer om bygglovsbefriad altan

Klicka här för att läsa mer om bygglovsbefriad altan på Boverket.se