Boverkets konstruktionsregler

Boverkets konstruktionsregler (EKS)

I Boverkets konstruktionsregler hittar man föreskrifter och allmänna råd till kraven på byggnadsverks bärförmåg, stadga och beständighet.

EKS anger hur de konstruktionsstandarderna så kallade Eurokoder ska tillämpas. EKS utgör tillsammans med eurokoderna det svenska regelverket för verifiering av byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet.

 

Boverkets konstruktionsregler är indelat i avdelningar från A till J enligt följande:

Avdelning A: Övergripande bestämmelser
Avdelning B: Grundläggande dimensionsregler för bärverk
Avdelning C: Laster på bärverk
Avdelning D: Dimensionering av betongkonstruktioner
Avdelning E: Dimensionering av stålkonstruktioner
Avdelning F: Dimensionering av samverkanskonstruktioner (Stål & betong)
Avdelning G: Dimensionering av träkonstruktioner
Avdelning H: Murverkskontruktion
Avdelning I: Dimensionering av geokonstruktioner
Avdelning J: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Boverkets Konstruktionsregler (Vänsterjusterad)

Läs mer om Boverkets konstruktionsregler på Boverkets hemsida!

Klicka här för att läsa mer om Boverkets konstruktionsregler