Tillgänglighet

Vad innebär tillgänglighet och varför är det viktigt?

I Sverige vill vi att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor.

I Sveriges bygglagar och byggregler är tillgängligheten därför en viktig del och är anledningen till att det ställs höga krav på tillgängligheten. 

Tillgängliga byggnader och platser innebär att personer med funktionsnedsättningar också kan delta på lika villkor.

Med funktionsnedsättningar menas det personer som till exempel är rörelsehindrade eller personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn eller nedsatt orienteringsförmåga.

 

Tillgängliga byggnader och platser gynnar alla!

Tillgängliga byggnader och platser gynnar fler än bara personer med funktionsnedsättningar. 

Även äldre personer, personer med tillfälliga funktionsnedsättningar som till exempel en sportskada, personer med barnvagnar, eller personer som bär matkassar.  

Även personer utan funktionhinder uppskattar tillgängliga byggnader och platser.

Det är mycket enklare, billigare och mer tidseffektivt att bygga tillgängligt från start än att behöva lösa tillgängligheten i efterhand.

Tillgängligheten gäller för samtliga byggnader, byggnadsverk, torg, parker, gator, fritidsområden m.m. Dock finns det undantag när avsteg från tillgänglighet kan göras. Mer info om detta finns på Boverkets hemsida.


Våra tillgänglighetsmanualer

På bygglovsportalen.se har tagit vi fram tillgänglighetsmanualer för olika byggnadstyper. Ni hittar tillänglighetsmanualer för till exempel ett en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, kontor, idrottshall m.m.

I manualerna har vi tagit fram ett urval av de viktigaste och mest förekommande kraven som ställs på en specifik byggnadstyp.

Ihop med varje manual ingår det även en checklista där ni enkelt säkerställer och bockar av de olika punkterna som tas upp i manualen.

Prisexempel (Tillgänglighetsmanualer):

Priser redovisas inklusive moms.
Tillgänglighetsmanual för en- och tvåbostadshus: 590 kr
Tillgänglighetsmanual för flerbostadshus: 990 kr
Tillgänglighetsmanual för kontor: 990 kr
Tillgänglighetsmanual för restaurang: 990 kr
Tillgänglighetsmanual för affär och butik: 990 kr
Tillgänglighetsmanual för idrottshall: 990 kr