Tillgänglighet restaurang

Restaurang (1)

Tillgänglighetsmanual för restaurang

Denna tillgänglighetsmanual hjälper er att förstå och uppfylla de tillgänglighetskrav som ställs på en restaurang.

Manualen kan till exempel användas i ett tidigt skede för att se om byggnationen kommer uppfylla de tillgänglighetskrav som finns, vilket minimerar risken för eventuella kompletteringar eller nekat bygglov. 

Manualen kan också användas i ett senare skede för att säkerställa att alla krav är uppfyllda innan byggnaden tas i bruk.

 

Checklista ingår

Till manualen ingår även en checklista. I checklistan kan ni på ett smidigt sätt bocka av de punkter som tas i upp i manualen.


Köp och ladda ner

Ni köper manualen genom att klicka på länken under bilden.
Vid en genomförd betalning mailas manualen och checklistan till er i ett PDF-format.

Pris:

Pris redovisas inklusive moms.
Tillgänglighetsmanual restaurang: 990 kr