Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur man uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd som tas upp i Boverkets byggregler är samhällets minimikrav på byggnader och byggnadsverk. 

I Boverkets byggregler får man mer tydliga exempel och råd om hur man uppfyller de tekniska egenskapskraven.

 

Avsnitten i Boverkets byggregler:

1. Inledning
2. Allmänna regler
3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
4. Bärförmåga, stadga och beständighet, UPPHÄVT
(Hanteras istället i Boverkets konstruktionsregler)
5. Brandskydd
6. Hygien hälsa och miljö
7. Bullerskydd
8. Säkerhet vid användning
9. Energihushållning

Boverkets Byggregler (Vänsterjusterad)

Läs mer om Boverkets byggregler på Boverkets hemsida!

Klicka här för att läsa mer om Boverkets byggregler