Rådgivning & överklaganVad får ni bygga? Hur stort får ni bygga?

Vad gäller för just er fastighet? Ni kanske undrar vad och hur stort ni får bygga på er fastighet?

Kanske ligger er fastighet utanför en detaljplan eller några områdesbestämmelser? Vad gäller då?

Vi hjälper er reda ut frågorna och hitta svaren!

 

Säger kommunen nej?

Har ni fått ett nekat bygglov och vill till exempel förstå det nekade bygglovet och eventuellt överklaga det?

Ibland händer det att en felaktig bedömning görs vilket leder till att ett felaktigt beslut fattas.

 

Vi hjälper både privatpersoner och företag

Vi hjälper både privatpersoner och företag med bygglovsfrågor och rådgivning både inför bygglov och vid nekade bygglov.

Vi ser över ärendet och fastighetens förutsättningar och kommer därefter med förslag på eventuella förbättringar, effektiviseringar eller råd som kan hjälpa er vidare.

 

Så här fungerar det

1. Ni mailar oss och förklarar vad ni önskar få hjälp med.
Skicka gärna med eventuella handlingar.

2. Vi börjar med att gå igenom er fråga eller ert ärende och därefter återkopplar vi till er om och hur vi eventuellt kan hjälpa er.

Har vi möjlighet att hjälpa er kommer vi i vändande mail skicka en handlingsplan och ett kostnadsförslag.

3. Ni väljer hur ni önskar gå vidare.

Prisexempel (Rådgivning och Överklagan):

Priser redovisas inklusive moms.
Rådgivning: 45 min 1 990 kr
Rådgivning: 1h 30 min 2 990 kr
Överklagan: per påbörjad timme (minimum debitering 3h) 1 490 kr