U-medelvärdesberäkning

U Medelvärdesberäkning

Vad är en U-medelvärdesberäkning?

En U-medelvärdesberäkning är en beräkning som redovisar en byggnads eller en konstruktions genomsnittliga värmeförlust.

U-medelvärdesberäkningen tar hänsyn till samtliga material och dess tjocklek som finns i en byggnad eller konstruktion.

En U-medelvärdesberäkning kan göras för en hel byggnad
(grund, stomme och tak), eller enbart för en byggnadsdel som till exempel en grund.

U-medelvärdesberäknignen räknar samman alla värden och kommer fram till ett medelvärde = U-medelvärde.

Med hjälp av en U-medelvärdesberäkning kan ni utläsa om en byggnad eller en byggnadsdel har höga eller låga värmeförluster.

 

Skapa er U-medelvärdesberäkning på bara några minuter!

I vår tjänst skapar ni en unik och projektspecifik U-medelvärdesberäkning för ert projekt.

U-medelvärdesberäkningen skapar ni på några minuter utan förkunskaper eller något tekniskt kunnande.

Ni börjar förslagsvis med grunden där ni väljer samtliga material och dess tjocklek. Därefter anger ni information för stomme och tak.

I ett sista skede lägger ni till dörrar och fönster.

Efter samtliga material och all information är angivet ser ni om konstruktionen uppfyller energikraven eller inte.

Är konstruktionen godkänd tar ni del av U-medelvärdesberäkningen genom att gå vidare till betalning.

Vid en genomförd betalning skapas er unika och projektspecifika
U-medelvärdesberäkning i ett PDF-format som skickas till er via e-mail.

Prisexempel (U-medelvärdesberäkning):

Priser redovisas inklusive moms.
Småhus 50 m² eller mindre: 990 kr
Småhus 51 ² eller större: 1390 kr
Lokal 50 m² eller mindre: 990 kr
Lokal 51 m² eller större: 1390 kr
Flerbostadshus: 1990 kr