Bygglovsbefriat skärmtak

Skärmtak

Regler för ett bygglovsbefriat skärmtak

Det krävs generellt sett ett bygglov för att uppföra ett skärmtak då det räknas som en tillbyggnad.

För en- och två bostadshus samt dess tillhörande komplementbyggnader finns det dock ett undantag från lovplikten.

Ett skärmtak som uppförs på dessa byggnader kräver därför vanligtvis inget ett bygglov.

Bestämmelsen kallas ''Bygglovsbefriad skyddad uteplats''.

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskillda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet!

 

Flera skärmtak kan byggas!

Det finns ingen begränsning av antal skärmtak. Dock får den totala arean inte överstiga på 15,0 m².

 

Utformningkrav:

  • Skärmtaket får högst vara 15,0 m²
  • Uppförs över entré, altan, balkong eller skyddad uteplats
  • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
    (kan placeras närmare om granne lämnar medgivande)

Övriga bestämmelser:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser som tomten / fastigheten berör av

 

 

Läs mer om bygglovsbefriat skärmtak

Klicka här för att läsa mer om bygglovsbefriat skärmtak på Boverket.se