Kontrollplan

Kontrollplan: Nybyggnation

Gäller åtgärden uppförande av en ny byggnad så väljer ni kontrollplan för nybyggnation.

Här skapar ni kontrollplan för nybyggnation av enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus, kontor, restaurang, skola, idrottshall, komplementbyggnad eller komplementbostadshus.

Kontrollplan: Rivning (Rivningsplan)

Gäller åtgärden rivning av en byggnad så väljer ni kontrollplan för rivning.

Här kan skapa rivningsplaner för enbostadshus, tvåbostadshus, flerbostadshus, kontor, restaurang, skola, idrottshall, komplementbyggnad och attefallshus.

Kontrollplan: Övrig anmälan

Gäller åtgärden övriga anmälningspliktiga åtgärder så väljer ni kontrollplan för övrig anmälan.

Här skapar ni kontrollplan för ingrepp i bärande konstruktion, installation eller ändring av hiss, installation eller ändring av eldstad, installation eller ändring av rökkanal, anslutning av kommunalt VA, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde, ändring av brandskydd i byggnad, ändring av ventilation eller ändring av planlösning. 

Kontrollplan

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler kan antas komma att uppfyllas i projektet.

En kontrollplan behövs vid de flesta åtgärder som kräver ett bygglov eller en anmälan.

En kontrollplan kan vara svår att ta fram. Det är ofta svårt att veta vilka kontroller och kontrollpunkter som är viktiga och som bör finnas med i kontrollplanen för ett projekt.

Det är därför vi på bygglovsportalen.se har tagit fram en tjänst där ni genom några enkla val och utan några förkunskaper kan skapa en unik och specifik kontrollplan för ert projekt!

 

Skapa er kontrollplan på några minuter utan några förkunskaper!

I vår unika tjänst skapar ni själva en unik och projektspecifik kontrollplan för ert projekt.

Kontrollplanen skapar ni på några minuter och utan några förkunskaper eller ett tekniskt kunnande.

I tjänsten gör ni de val som stämmer överens med det projekt ni avser att utföra. När samtliga val är gjorda fyller ni i era uppgifter och går vidare till betalning.

Vid en genomförd betalning skapas er unika och projektspecifika kontrollplan i ett PDF-format som skickas till er via e-mail.

Prisexempel (Kontrollplan):

Priser redovisas inklusive moms.
Eldstad: 290 kr
Ingrepp i bärande konstruktion: 590 kr
Komplementbyggnad (tex: garage, carport, gäststuga): 790 kr
Komplementbostadshus (helårsboende tex attefallshus): 990 kr
Enbostadshus: 1 390 kr
Tvåbostadshus: 1 490 kr
Flerbostadshus 1 990 kr
Restaurang: 2 490 kr
Kontor: 2 490 kr
Idrottshall: 2 990 kr
Skola: 2 990 kr