Friggebod

Friggebod

Regler för friggebod

Generellt sett så krävs det ett bygglov att uppföra byggnader.

För ett en- eller tvåbostadshus finns det dock ett undantag för att uppföra en liten komplementbyggnad eller fler små komplementbyggnader med en gemensam hösta byggnadsarea på 15,0 m².

Bestämmelsen kallas i folk mun för ''Friggebod''. 

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskilda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet! 

 

Flera friggebodar kan uppföras

Flera friggebodar kan uppföras dock får deras gemensamma storlek inte överskrida 15,0 m² i byggnadsarea.

 

Utformningkrav:

  • Friggeboden får högst vara 15,0 m²
  • Max höjd 3,0 meter
  • Avstånd till tomtgräns minst 4,5 meter

Övriga bestämmelser:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Friggeboden ska vara en komplementbyggnad
  • Friggeboden ska vara fristående
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser tomten / fastigheten berör av.

 

 

Läs mer om Friggebod

Klicka här för att läsa mer friggebod på Boverket.se