Lagar & regler

Plan & Bygglagen

Det finns flera lagar och regler att förhålla sig till vid byggande

I Sverige är det plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen som reglerar byggandet.

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till kraven i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

På bygglovsportalen.se har vi samlat lagarna och reglerna på en plats. 
På så sätt slipper våra besökare leta efter information på olika håll.

 

Annan parallellt gällande lagstiftning

Förutom plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen så finns det fler lagar som gäller parallellt med bygglagarna och som behöver beaktas.

En byggnation får inte strida mot andra lagar som till exempel lagen om skydd mot olyckor, miljöbalken samt arbetsmiljölagen med flera.

 

Urval av populära bygglovsbefriade åtgärder

På bygglovsportalen.se har vi tagit fram ett urval av de mest populära förekommande åtgärder som inte kräver ett bygglov.

Ni hittar förklaringar genom text och illustrationer för åtgärder som till exempel attefallsregler, regler för pool, friggebod, bygglovsbefriad altan, bygglovsbefriat skärmtak samt bygglovsbefriad skyddad uteplats.


Läs gärna mer om lagarna och reglerna genom att klicka på någon av länkarna nedan

Plan- och bygglagen  Plan- och byggförordningen  Boverkets byggregler Boverkets konstruktionsregler  Attefallsregler  Pool  Friggebod Bygglovsbefriad altan  Bygglovsbefriat skärmtak
Bygglovsbefriad skyddad uteplats