Pool

Pool

Krävs det bygglov eller en anmälan för pool?
Oftast inte!

Det korta svaret är att det vanligtvis inte krävs ett bygglov, marklov eller en anmälan för en pool.

Detta då pooler finns inte med bland de konstruktioner som kräver ett bygglov eller en anmälan i Plan- och bygglagen.

Trots detta kan det i vissa fall krävas ett bygglov, marklov eller en amälan för en pool. Nedan går vi igenom några exempel när ett bygglov, marklov eller en anmälan kan krävas.

Runtom i landet gör kommuner väldigt olika bedömningar.

Det är flera olika faktorer som man behöver ta hänsyn till i bedömningen som avgör om en pool kan kräva ett lov eller en anmälan.

Ibland kan det krävas ett lov eller en anmälan

Bygglov

  • Även om poolen inte kräver ett bygglov så kan själva pooltaket göra det. Förses poolen med ett pooltak så kan själva taket kräva ett bygglov. Avser ni att uppföra ett pooltak som är högre än 0,5 -0,6 meter bör ni kontakta er kommun och fråga om ett bygglov krävs.

  • Bygger man en altan eller eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det krävas ett bygglov. En bedömning görs för helheten. Kontakta alltid kommunen för att veta vad som gäller för just er.

Marklov

  • Det kan krävas ett marklov om man i samband med uppförandet av poolen schaktar eller fyller marken så att markhöjden ändras avsevärt. Inom detaljplanerade områden kräver markförändringar på över 0,5 meter oftast ett marklov.

Anmälan

  • En anmälan kan krävas om man kopplar på poolen till det allmänna vatten och avloppsnätet.

Kontakta alltid kommunen. Det är gratis!

Då det inte finns generella riktlinjer för pool är det alltid bäst att kontakta kommunen och se vad som gäller för just din pool.

Genom att kontakta kommunen får ni veta vad som gäller och även gratis rådgivning. Ni slipper då eventuellt krångel och i värsta fall böter.

 

Läs på mer om pool

Klicka  här för att läsa mer om pool på Boverket.se