Om oss

Shutterstock 1905965248

Vad gör vi?

Vi på bygglovsportalen.se ser ett stort behov av att hjälpa kunder med information, tekniska handlingar och tjänster inom bygglov och byggande.

Det kan vara svårt att förstå samhällets lagar, förordningar, regler och standarder vid byggande.

Vid ett bygglov eller en anmälan behövs det i stort sätt alltid en kontrollplan. Beroende på vilken åtgärd som utförs kan tekniska handlingar som brandskyddsbeskrivning eller U-medelvärdesberäkning också komma att krävas.

Vanligtvis behöver ingenjörer eller företag ta fram flera olika tekniska handlingar för ett projekt vilket är kostsamt.

Vi på bygglovsportalen.se har därför tagit fram en tjänst där du utan  förkunskaper själva tar fram egna och projektspecifika tekniska handlingar för era projekt.

Detta gör du på bara några minuter genom enkla bildval och till ett bättre pris!

Utöver tekniska handlingar har vi även samlat de lagar, förordningar, regler, och allmänna råd som gäller vid byggande.

Skulle du fortfarande behöva hjälp så har vi många olika medlemsföretag med en bred kompetens och expertis inom olika delar i bygg- och bygglovsbranschen.

Du hittar till exempel arkitekter, konstruktörer, ingenjörer, mättekniker, elektriker, våtrumsbehöriga med flera. Med några få knapptryck kan du hitta, kontakta eller begära offerter från våra medlemsföretag.

Vårt mål med bygglovsportalen.se är att underlätta och effektivisera er bygg- och bygglovsprocess.

Shutterstock 529590169

Vilka är vi?

Bakom bygglovsportalen.se står vi som tidigare jobbat som bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer från olika bygglovsavdelningar i olika kommuner.

På bygglovsportalen.se har vi en lång och bred erfarenhet av att jobba med plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt
boverkets byggregler m.m.

Under åren har vi handlagt och varit delaktiga många olika typer av projekt stora som små. Vi har erfarenhet från projekt som till exempel idrottshallar, industribyggnader, kontor, flerbostadshus samt en- och två bostadshus.

Genom en daglig kontakt med byggherrar, invånare, företag, kommuner men även med olika myndigheter och intresseorganisationer har vi samlat ihop en bred kunskap.

Vi har förstått att det inte alltid är lätt att veta vilka regler som gäller, vilka handlingar man ska lämna in, vem man ska kontakta eller vart man ska hitta information.

Därför har vi nu skapat bygglovsportalen.se, Svergies samlingsplats för bygg- och bygglovsfrågor. Vi har samlat produkter, tjänster, information och även kontaktuppgifter till olika typer av aktörer.

Detta för att du snabbt, smidigt och enkelt ska få hjälp med era frågor och projekt!

Ertan Dazdarevic

- VD och grundare
- Byggnadsingenjör
- Kontrollansvarig enligt PBL

 

Bygglov och byggande ska vara enkelt och för alla

Det har länge funnits ett behov att effektivisera bygg- och bygglovsprocessen.

Under min tid på olika bygglovsavdelningar har jag uppmärksammat hur svårt, krångligt och tidskrävande det kan vara att söka ett bygglov, göra en anmälan och slutföra ett byggprojekt.

Den fleråriga kunskapen och erfarenheten har vi på Bygglovsportalen.se samlat ihop och tagit med oss för att skapa en plattform för allt som rör just bygglov och byggande.

Vårt mål är att tillgodose alla våra besökares behov vad gäller bygglov och byggande. Allt på en och samma plats.  

Nina Dazdarevic

- Grundare

 

Tekniska handlingar och hjälp till alla på bara några minuter

Vår vision och strävan har varit att skapa en plattform där alla ska på ett rättssäkert, tidseffektivt samt kostnadseffektivt sätt kunna ta fram tekniska handlingar och ansökningar som krävs under bygglovsprocessen.

Som privatperson utan tidigare kunskaper eller erfarenheter kan en bygglosprocess upplevas mycket komplex. Därför har vi skapat alla våra tjänster för att underlätta processen.

På Bygglovsportalen.se kan våra besökare med några knapptryck också begära offerter från våra medlemsföretag.

Våra vår vision är att skapa tjänster som kan användas dygnet runt, av alla oavsett ekonomi samt även utan några förkunskaper.

Med hjälp av Bygglovsportalen.se ska alla kunna förverkliga sina byggdrömmar.

Emil Falk

- Försäljningschef och grundare

 

Våra tjänster är innovativa, tidseffektiva och enkla att använda

För mig handlar Bygglovsportalen om att erbjuda marknaden en innovativ och kostnadseffektiv plattform där användare enkelt kan skapa tekniska handlingar och få tillgång till relevant information och experthjälp kring bygg och bygglovsregler.

Vårt mål är att underlätta och effektivisera hela bygg- och bygglovsprocessen, vilket sparar tid och resurser för alla inblandade parter.