Bygglovsbefriad skyddad uteplats

Skyddad Altan¨

Regler för en bygglovsbefriad skyddad uteplats

Vid uppförande av murar och plank krävs det vanligtvis ett bygglov.

Det finns dock ett undantag för mur och plank som uppförs med syftet att anordna en skyddad uteplats.

Bestämmelsen kallas ''bygglovsbefriad skyddad uteplats''.

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskilda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet!

 

Flera skyddade uteplatser får anordnas!

I Plan- och bygglagen anges det inget antal på skyddade uteplatser.
Det innebär att flera skydde uteplatser kan anordnas.

 

Utformningkrav:

  • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
    (kan placeras närmare om granne lämnar medgivande)

Övriga bestämmelser:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Syftet med med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • Att uteplats inte kräver bygglov enligt detaljplan eller de områdesbestämmelser som byggnaden / fastigheten berörs av

 

 

Läs mer om bygglovsbefriad skyddad uteplats

Klicka här för att läsa mer om bygglovsbefriad skyddad uteplats på Boverket.se