NordicLife Förvaltning

NordicLife Förvaltning

Ett företag med 20 års erfarenhet inom bygg och förvaltning.

Vi på NordicLife Förvalting har en lång efarenhet inom bygg och förvaltning. Vi erbjuder vi flertalet tjänster med kvalificerade kunskaper och kompetenser inom bygg och förvaltning.

 

Nedan ser ni ett urval av de tjänster vi erbjuder:

 

Kontrollansvarig

På företaget har vi kontrollansvariga som hjälper er med med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Den kontrollansvarige ser också till att kraven i Plan- och bygglagen följs och uppfylls samt att kontroller görs i tillräcklig omfattning.

Byggledning

Ett byggprojekt behöver en noggrann kontroll vad gäller kvalitet, tid, arbetsmiljö och kostnader. NordicLife kan åta sig små eller stora projekt, nybyggnad eller om- och tillbyggnader. I genomförandeskedet leder vi projektet som byggledare och kontrollanter.

Projektledning

Våra projektledare är vana vid att vara det stöd som kunden behöver. Vi är verksamma i hela byggprocessen från förstudie, projektering och upphandling till byggledning, kontroll och besiktning. Vårt arbetssätt bygger på väl dokumenterade rutiner och processer som säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses.

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar och inom våra uppdrag ansvarar vi för entreprenadbesiktning. Detta sker normalt genom kontinuerliga besiktningar under entreprenadens gång och med en slutbesiktning vid projektets slut. I förstudieskedet utförs besiktningar av befintliga fastigheter för att t ex fastställa underhållsbehovet.

Förstudie

För ett gott resultat är det viktigt att varje underhålls- eller byggnadsprojekt föregås av en noggrann förstudie grundad på en teknisk besiktning av fastigheten. Med en väl utförd förstudie som grund kan vi ta fram alternativ på lösningar och påvisa dess ekonomiska konsekvenser.

Underhållsplan

Varje fastighet bör ha en uppdaterad och väl genomarbetad underhållsplan. Det är en plan som innehåller större reparationer och underhåll som rör t.ex. tak, stammar, hissar, trappor och fasader och är ett viktigt medel för att långsiktigt planera och säkra fastighetens ekonomiska position.

Upphandling

Vi ser till att de entreprenörer som anlitas är väl lämpade för varje projekt och att de har specialistkompetens inom sitt område. Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt korrekt sätt med en tydlig ansvarsbild.

 

Varför välja NordicLife?

NordicLife har skött förvaltningen av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar i drygt tjugo år. Vi har således en lång erfarenhet av att erbjuda anpassade tjänster och produkter som matchar våra kunders behov. Gemensamt för vårt arbetssätt är ett absolut kundfokus baserat på följande grundvärderingar:

Personlig förvaltning

Vårt kundfokus ger er ekonomisk trygghet och skapar ett ökat engagemang bland medlemmarna och hyresgästerna. Varje kund har en personlig förvaltare, en person som har både den ekonomiska och tekniska förståelsen för bästa resultat. Vi på NordicLife arbetar nära våra kunder, närmare än de flesta vågar vi nog säga. Vi sitter gärna med på kundens planerings- och styrelsemöten, för att förklara det som verkar krångligt, och vår serviceinriktade personal är ofta ute i fastigheterna.

Helhetssyn

NordicLife arbetar proaktivt både med ekonomi och teknik för att ge varje kund en lättförståelig och hjälpsam information om helheten. För oss är förvaltning mycket mer än avisering och löpande bokföring. Förutom vårt basutbud inom ekonomi, fastighetsservice och teknik bistår vi bl.a. med ekonomisk rådgivning, låneförhandling, styrelseutbildningar, kvalitetssäkrade hantverkare, organiserade upphandlingar av tjänster och skräddarsydda entreprenadlösningar.

Mycket nöjda kunder

Genom vårt moderna och projektorienterade arbetssätt har vi effektiviserat administrationen och kan fokusera på det personliga mötet. Det möjliggör leverans till högsta kvalitet och förmånliga priser jämfört med våra konkurrenter. Våra kunder uppskattar detta och har vid upprepade tillfällen gett oss högsta betyg i kundutvärderingar, t ex AktivBo. Vi lämnar gärna kundreferenser i samband med ett personligt möte.

Kontrollansvarig enligt PBL (N)

Företagskunder, Privatkunder

Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille

  • Telefon:031 745 8031
  • Email:teknik@nordiclife.se
  • Hemsida:https://www.nordiclife.se/
  • Orgnr:556911-8374
  • Adress:Box 9001
  • Postnummer:40091
  • Postort:Göteborg
nordiclife_phm_logotype