Vattentornet Arkitektkontor AB

Vattentornet Arkitektkontor AB

Vattentornet är ett arkitektkontor arbetar inom ett brett fält men det finns många röda trådar som binder samman de olika projekten.

Den kanske viktigaste är viljan att kombinera teori och praktik.

Vårt arbete sker i nära samarbete med ett stort nätverk av leverantörer, projektörer, forskare, teknikutvecklare, hantverkare m fl. vilket hjälper våra beställare att förverkliga de kvalitetsambitioner som eftersträvas.

Sakkunnig kulturmiljö (KUL)

Företagskunder, Privatkunder

Hela Sverige

  • Telefon:070-766 47 6
  • Email:pal@duner.it
  • Hemsida:http:/www.duner.it
  • Orgnr:556449-4069
  • Adress:Storegårdsgatan 1c
  • Postnummer:575 31
  • Postort:Eksjö
Vattentornet AB