Bygglov: 4 av 10 kommuner gör fel!

20 maj 2023

Enligt boverkets riktlinjer ska det vid nybyggnation av bostadshus alltid lämnas en brandskyddsbeskrivning eller en brandkyddsdokumentation. Så är inte alltid fallet enligt vår stora undersökning!

Namnlös Design (8)

Enligt Boverkets riktlinjer ska alla byggnader, med undantag för mindre komplementbyggnader, vid uppförandet ha en brandskyddsbeskrivning och/eller en brandskyddsdokumentation. Detta gäller alla typer av byggnader utom komplementbyggnader som är mindre än 15 m².

Underlaget ska lämnas till kommunens byggnadsnämnd.

På bygglovsportalen.se genomförde vi en omfattande undersökning där vi riktade frågor om brandskydd till alla kommuner i Sverige. Resultaten avslöjade att kommunernas byggnadsnämnder inte alltid följer Boverkets riktlinjer i praktiken.

Ett betydande antal kommuner kräver inte att en brandskyddsbeskrivning eller en brandskyddsdokumentation lämnas vid uppförande av bostadshus.

Vid uppförande av enbostadshus ställs det i 4 av 10 kommuner inga krav på att en brandskyddsbeskriving eller en brandskyddsdokumentation lämnas.
Vid uppförande av komplementbostadshus ställer endast 5 av 10 kommuner krav på att en brandskyddsbeskrivning eller en brandskyddsdokumentation lämnas.

Kontrollplanen hanterar frågan om brandskydd!?

Många kommuner hävdar att byggherrens kontrollplaner adresserar brandskyddsfrågor. Tyvärr täcker kontrollpunkterna i en kontrollplan ofta bara en liten del av brandskyddet.

En handläggare på kommunens byggnadsnämnd ska enligt Boverkets riktlinjer ''endast anta'' att brandskyddet med stor sannolikhet kommer att uppfylla samhällets minimikrav. Det blir väldigt svårt att göra en sådan bedömning utan att en brandskyddsbeskrivning eller en brandskyddsdokumentation finns tillhanda.

 

Klicka här för att läsa mer om brandskyddsbeskrivning och brandskydsdokumentation på Boverket.se

 

Relaterat:

Ta fram din egna brandskyddsbeskrivning på bara några minuter!