Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation

Vad är en brandskyddsdokumentation?

En branddskyddsdokumentation är ett dokument som redogör och förklarar hur brandskyddet för en byggnad, ett byggnadsverk eller en åtgärd är utformat.

Brandskyddsdokumentation är en relationshandling (slutgiltig handling) som ska tas fram efter att ett byggprojekt är slutfört.

En brandskyddsdokumentation ska stämma överens med det slutförda projektets förutsättningar.

För att ta fram en brandskyddsdokumentation behövs det en kunskap om de brandkrav och de byggregler som gäller.
En byggnad med ett bristande brandskydd kan vara direkt livshotande. 

Det finns två olika sätt att dimensionera en byggnads brandskydd:

Förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering.

En förenklad dimensionering innebär att brandkraven uppfylls genom att de allmänna råden i Boverkets byggregler följs.

En analytisk dimesionering innebär att ett eller flera av de allmänna råd som finns i BBR:s brandskyddsavsnitt uppfylls genom alternativa lösningar.

I vår tjänst använder vi oss av en förenklad dimensionering som innebär att kraven för brandskydd uppfylls genom att de allmänna råden i BBR följs.

 

Vad är skillnaden mellan en brandskyddsbeskrivning och en brandskyddsdokumentation?

Brandskyddsbeskrivning är en projekterande handling som redovisar hur brandskyddet är tänkt att utformas och ska lämnas till byggnadsnämnden innan en byggnation påbörjas.

Brandskyddsdokumentation är en (relationshandling)  som redovisar hur brandskyddet faktiskt har utformats och ska lämnas till byggnadsnämnden efter att byggnationen slutförts.

 

Skapa er brandskyddsdokumentation på några minuter utan några förkunskaper!

I vår unika tjänst skapar ni själva en unik och projektspecifik brandskyddsdokumentation för ert projekt.

Brandskyddsdokumentationen skapar ni på några minuter och utan några förkunskaper eller något tekniskt kunnande.

I tjänsten kan ni skapa en brandskyddsdokumentation för nybyggnation av till exempel ett en- och tvåbostadshus (villa), garage, attefallshus, samt förråd med mera.

Ni gör de val som stämmer överens med det projekt ni avser att utföra. Efter att samtliga val är gjorda fyller ni i era uppgifter och går  vidare till betalning.

Vid en genomförd betalning skapas er unika och projektspecifika brandskyddsdokumentation i ett PDF-format som skickas till er via e-mail.

Prisexempel (Brandskyddsdokumentation):

Priser redovisas inklusive moms.
Komplementbyggnad (tex: garage, ateljé eller gäststuga): 890 kr
Komplementbostadshus (helårsboende tex attefallshus): 1 490 kr
Enbostadshus: 2 490 kr
Tvåbostadshus: 3 490 kr